Công ty thiết bị chiếu sáng


Công ty thiết bị chiếu sáng

Công ty thiết bị chiếu sáng

  • XEM:593
  • LIÊN HỆ:10

chuyên cung cấp các thiết bị chiếu sáng cho các dự án xây dưng

Tên công ty Công ty thiết bị chiếu sáng
Địa chỉ
241 đê trần khát chân
Điện thoại vtown.vn 0927261988
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 11 - 15
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh chuyên cung cấp các thiết bị chiếu sáng cho các dự án xây dưng
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục