Công ty cổ phần Danh Kiệt


Công ty cổ phần Danh Kiệt

Công ty cổ phần Danh Kiệt

  • XEM:303
  • LIÊN HỆ:13

Công ty Danh Kiệt được thành lập vào 2004 với khát vọng trở thành một doanh nghiệp chuyên về khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư và phát triển bền vững. DANH KIỆT mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt Nam, thể hiện được tính tự tôn và tự hào dân tộc. Công ty sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng để trở thành con chim đầu đàn trong ngành trắc địa Việt Nam, đưa ngành trắc địa Việt Nam đến một chuẩn mực mới để làm hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội.

Tên công ty Công ty cổ phần Danh Kiệt
Địa chỉ
85 Trường Sơn, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại vtown.vn 098 457 16 26
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Cung cấp các thiết bị kĩ thuật hiện đại ngành trắc địa
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục