Cong ty co phan Tham dinh gia Valex


Cong ty co phan Tham dinh gia Valex

Cong ty co phan Tham dinh gia Valex

  • XEM:106
  • LIÊN HỆ:1

- Chuyên thẩm định giá: bất động sản, động sản, giá trị tài sản vô hình, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư. - Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của nhân viên. - Lên báo cáo và chứng thư thẩm định. - Tiếp nhận công việc trực tiếp do người quản lý trực tiếp giao. - Chủ động liên hệ khách hàng và xử lý công việc theo đúng tiến độ.

Tên công ty Cong ty co phan Tham dinh gia Valex
Địa chỉ
288/61 Huỳnh Văn Lũy, Tổ 67 Khu 7, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại vtown.vn 0274889955
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 10 - 25
Vốn điều lệ 1.000.000.000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Công ty hoạt động về lĩnh vực Thẩm định giá
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục