Cong Ty Co Phan Dau Tu va Thuong Mai GMC


Cong Ty Co Phan Dau Tu va Thuong Mai GMC

Cong Ty Co Phan Dau Tu va Thuong Mai GMC

  • XEM:169
  • LIÊN HỆ:0

Công ty được thành lập năm 2017 với lĩnh vực hoạt động đầu tư và thương mại điện tứ.

Tên công ty Cong Ty Co Phan Dau Tu va Thuong Mai GMC
Địa chỉ
25 Phuong Mai - Dong Da - Ha Noi
Điện thoại vtown.vn 0966241268
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 12 - 16
Vốn điều lệ 4.000.000.000
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh - Dau tu - Thuong Mai
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục