CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG


CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG

CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG

  • XEM:220
  • LIÊN HỆ:11

Nam Trường Giang chuyên cung cấp, phân phối thiết bị viễn thông cho các doanh nghiệp như tai nghe call center, điện thoại ip, tổng đài ip, thiết bị gateway...của các hãng Dinstar, Yealink, Jabra, Plantronics..

Tên công ty CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM TRƯỜNG GIANG
Địa chỉ
355 Nguyễn Khang
Cầu Giấy
Điện thoại vtown.vn 0473059898
Ngày thành lập vtown.vn 2009 - 11 - 9
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Nam Trường Giang chuyên cung cấp, phân phối thiết bị viễn thông cho các doanh nghiệp như tai nghe call center, điện thoại ip, tổng đài ip, thiết bị gateway...của các hãng Dinstar, Yealink, Jabra, Plantronics..
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục