Công ty TNHH CAE Technology


Công ty TNHH CAE Technology

Công ty TNHH CAE Technology

  • XEM:300
  • LIÊN HỆ:1

CAE Technology is a Computer Aided Engineering (CAE) company. We use Finite Element Analysis (FEA) to help our customers develop superior products, accelerate their time to market and lower their development costs. CAE Technology is providing the bellow services - Finite Element Modeling - Finite Element Analysis - Casting Simulation System - Software Development

Tên công ty Công ty TNHH CAE Technology
Địa chỉ
No9 - 13 row house - Xa La - Phuc La - Ha Dong - Ha Noi
Số 9 - Liền kề 13 - KDT Xa La - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại vtown.vn 0964521144
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 10 - 4
Vốn điều lệ 1000000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh - Nhận ủy thác phân tích kết cấu thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn(FEM) - Nhận làm mô hình FEM trên các phần mềm Femap và HyperMesh - Nhận phân tích và mô phỏng đúc kim loại - Phái cử nhân viên trong lĩnh vực CAE - Đào tạo kĩ thuật trong lĩnh vực CAE
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục