CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM


CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM

  • XEM:419
  • LIÊN HỆ:12

Công ty Briswell Vietnam là công ty chuyên phát triển ứng dụng Web, phát triển ứng dụng Window, ứng dụng Android và iOS. Đồng thời, công ty còn có thực hiện phát triển hệ thống IoT với thiết bị cảm biến, thiết bị mobile/PC, môi trường đám mây. Công ty chúng tôi có khả năng thiết lập tất cả các môi trường từ môi trường để khách hàng kiểm chứng đến môi trường thực hiện dịch vụ. Với kinh nghiệm sử dụng và cung cấp AWS, công ty có thể thiết lập môi trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Ngoài ra công ty còn có thể cung cấp test condition đã viết dựa trên bản thiết kế tiếng Nhật và kết quả test khi bàn giao sản phẩm. Môi trường đối ứng phát triển: PHP(cake, Symfony, v.v…), C#(Form, WPF, MVC), VB, node.js(typescript), Ruby(Ruby on Rails), Objective-C, Swift, Java(android), AWS, Azure, Linux, Windows, Mac, v.v …

Tên công ty CÔNG TY TNHH BRISWELL VIỆT NAM
Địa chỉ
Minh Tinh Building 8F, 115 Vo Van Tan
Ward 6, District 3
Điện thoại vtown.vn 02839309123
Ngày thành lập vtown.vn 2014-11-1
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Phát triển offshore Phát triển ủy thác Phát triển phòng thí nghiệm Web phát triển iOS phát triển android phát triển IoT phát triển
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục