BOKEN HO CHI MINH TEST CENTER


BOKEN HO CHI MINH TEST CENTER

BOKEN HO CHI MINH TEST CENTER

  • XEM:564
  • LIÊN HỆ:17

BOKEN là tổ chức kiểm định, thí nghiệm thứ ba tại Nhật Bản. Tại công ty chúng tôi, với hàng dệt may của bất kỳ giai đoạn phân phối nào từ nguyên liệu thô đến thành phẩm, chúng tôi áp dụng bộ tiêu chuẩn JIS-Nhật Bản cho hàng loạt các sản phẩm tại văn phòng chính phủ và cửa hàng bách hóa, đại lý. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thực hiện các kiểm nghiệm dựa trên những tiêu chuẩn nội bộ, hay các bộ tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như công ty đặt hàng qua thư hoặc dựa trên đặc tả của khách hàng về tiêu chuẩn.

Tên công ty BOKEN HO CHI MINH TEST CENTER
Địa chỉ
LOTⅢ/21,19/5A Street,Industrial GroupⅢ,Tan Binh Industrial Zone Tay Thanh Ward,Tan phu Dist,Hochi Minh City,Vietnam
Điện thoại vtown.vn 01867014715
Ngày thành lập vtown.vn 2012-12-8
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh We now use that as a base to conduct business that contributes to peace of mind and safety in home living through a wide range of quality evaluations, including performance and quality tests, chemical analysis tests, and functionality tests of interior goods, household goods, fashion accessories, and furniture.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục