CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNI SERVICE VN


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNI SERVICE VN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNI SERVICE VN

  • XEM:536
  • LIÊN HỆ:0

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BNI service Việt Nam là một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm bao bì mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ( Túi Pe, màng PE, Túi HDPE, màng xốp foam) cung cấp bảo hộ lao động và văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty.

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNI SERVICE VN
Địa chỉ
KCN Quế Võ, Huyện Quế Võ , Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại vtown.vn 0986659895
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 7 - 19
Vốn điều lệ 3000000000
Loại hình doanh nghiệp Cá nhân
Kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BNI service Việt Nam là một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm bao bì mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ( Túi Pe, màng PE, Túi HDPE, màng xốp foam) cung cấp bảo hộ lao động và văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục