Bao Viet Tokio Marine Insurance


Bao Viet Tokio Marine Insurance

Bao Viet Tokio Marine Insurance

 • XEM:3873
 • LIÊN HỆ:33

Đi vào hoạt động vào năm 1996, công ty bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine là một liên doanh giữa tập đoàn bảo hiểm bảo Việt đứng đầu cả nước lĩnh vực bảo hiểm và Tokio Marine, một công ty bảo hiểm danh giá tại Nhật. Bảo Việt Tokio marine cung cấp cho khách hàng những dịch vụ bảo hiểm đa dạng như bảo hiểm thương mại (bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm văn phòng, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm du lịch… Bảo Việt Tokio Marine là một thương hiệu ngày càng trở nên phổ biến, có thể được chứng minh qua việc Bảo Việt Tokio Marine đã có nhiều cơ hội hợp tác không chỉ những khách hàng Nhật như truyền thống mà còn có những công ty quốc tế.

Tên công ty Bao Viet Tokio Marine Insurance
Địa chỉ
Room 601, 6th Floor, Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Điện thoại vtown.vn (84.4) 39330704
Số Fax vtown.vn (84.4) 39330706
Chi nhánh
 • Tên chi nhánh: Ho Chi Minh
 • Địa chỉ: , 35 Ton Duc Thang, Distr 1
 • Điện thoại vtown.vn (84.8) 38221340
 • Số Fax vtown.vn (84.8) 38221338
 • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Tên chi nhánh: Da Nang representative office
 • Địa chỉ: , 155 Tran Phu Strt
 • Điện thoại vtown.vn (84.511) 3843899
 • Số Fax vtown.vn (84.511) 3843799
 • Tỉnh/TP: Đà Nẵng
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Tên chi nhánh: Hai Phong Rep. Office
 • Địa chỉ: , Harbour View building
 • Điện thoại vtown.vn (84.31) 3250456
 • Số Fax vtown.vn (84.31) 3250457
 • Tỉnh/TP: Hải Phòng
 • Quốc gia: Việt Nam
Ngày thành lập vtown.vn 1996-08-05
Vốn điều lệ 6,000,000 USD
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Bảo hiểm thương mại (bảo hiểm chuyên gia, bảo hiểm văn phòng, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa đường biển, bản hiểm tài chính), bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm…
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết

Hạng Mục