Bảo hộ lao động Nhật Phong


Bảo hộ lao động Nhật Phong

Bảo hộ lao động Nhật Phong

  • XEM:91
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty Bảo hộ lao động Nhật Phong
Địa chỉ
1168 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đông Hải 2- Hải An-Hải Phòng
Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 02258831992
Ngày thành lập vtown.vn 2019 - 11 - 29
Vốn điều lệ 5000000000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Bán buôn các sản phẩm bảo hộ lao động
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục