Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & Media


Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & Media

Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & Media

  • XEM:231
  • LIÊN HỆ:2

* Chúng tôi là tập đoàn Công ty chuyên nghành Quảng Cáo Ngoài trời: - Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & truyền thông Châu Á - Công ty TNHH mỹ thuật QUảng cáo Vân Công - Công ty CP cơ khí & xây dựng THành Đạt * Chuyên quảng cáo ngoài trời - Xây dựng - đầu tư - sản xuất - nhập khẩu - thiết bị vật tư - công nghệ phục vụ sản xuất và xây dựng billboard * Lập dự án đầu tư xây dựng - quy hoạch quảng cáo - tài trợ xã hội hóa - các tỉnh - TP ( Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Gia Lai, Komtom, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, NInh THuận, Phan Thiết, Long An, Tây NInh, Cần Thơ, Vũng Tàu)

Tên công ty Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & Media
Địa chỉ
82 Bùi THị Xuân
Quy Nhơn
Điện thoại vtown.vn 00842563813384
Số Fax vtown.vn 00842563822422
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 12 - 18
Vốn điều lệ 30 tỷ
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh * Chúng tôi là tập đoàn Công ty chuyên nghành Quảng Cáo Ngoài trời: - Công ty TNHH quảng cáo Ngoài trời & truyền thông Châu Á - Công ty TNHH mỹ thuật QUảng cáo Vân Công - Công ty CP cơ khí & xây dựng THành Đạt * Chuyên quảng cáo ngoài trời - Xây dựng - đầu tư - sản xuất - nhập khẩu - thiết bị vật tư - công nghệ phục vụ sản xuất và xây dựng billboard * Lập dự án đầu tư xây dựng - quy hoạch quảng cáo - tài trợ xã hội hóa - các tỉnh - TP ( Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Gia Lai, Komtom, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, NInh THuận, Phan Thiết, Long An, Tây NInh, Cần Thơ, Vũng Tàu)
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục