Công ty TNHH All Grow Labo


Công ty TNHH All Grow Labo

Công ty TNHH All Grow Labo

  • XEM:2369
  • LIÊN HỆ:29

Với văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, All Grow Labo (AGL) là một công ty mới thành lập có 100% vốn đầu tư từ công ty Nhật Bản, All Grow Inc. Kể từ khi đi vào quĩ đạo hoạt động, công ty chuyên về những dịch vụ như phương tiện truyền thông, phát triển game, dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp (BPO), phát triển phòng thí nghiệm, tiếp thị website và những dịch vụ Internet khác. Nhấn mạnh về tính sáng tạo và cải tiến, AGL, cùng với đội ngũ nhân viên giỏi, đã tạo ra những website Thương mại điện tử đáp ứng với nhu cầu khách hàng, đồng thời, nhận nhiều đánh giá tích cực. Trên cơ sở đó, công ty nhắm đến việc trở thành công ty tư vấn Internet hằng đầu trong khu vực châu Á.

Tên công ty Công ty TNHH All Grow Labo
Địa chỉ
Lầu 3, Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại vtown.vn +84-8-35218008
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp, tiếp thị website, game, phương tiện truyền thông, phòng thí nghiệm và những dịch vụ Internet
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục