Công ty Giám Định AIM Control


Công ty Giám Định AIM Control

Công ty Giám Định AIM Control

  • XEM:278
  • LIÊN HỆ:25

Công ty Giám Định AIM Control tại Việt Nam & Toàn cầu AIM Control là giám định của bên thứ ba trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm tra giám định hàng hóa, cấp chứng nhận giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, giám định viên và chuyên gia tư vấn hàng hóa, hàng hải, Tally, P & I Correspondents, điều tra và giám định yêu cầu bồi thường hàng hoá và hàng hải được bảo hiểm. giám định, kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm tra giám định sản phẩm, thử nghiệm, kiểm tra giám định chất lượng, chứng nhận, kiểm tra viên độc lập và thanh tra viên có trụ sở tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông ở mọi nơi.

Tên công ty Công ty Giám Định AIM Control
Địa chỉ
45, Cu Xa Do Thanh, district 03
aimcontrol@hotmail.com
Điện thoại vtown.vn +84888889879
Số Fax vtown.vn +8402838328393
Ngày thành lập vtown.vn 2005 - 6 - 6
Vốn điều lệ 300000US$
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI: 1. Kiểm tra giám định hàng hải / Kiểm tra tàu và các phóng viên P & I, chuyên gia / chuyên môn. 2. Kiểm tra giám định hàng hóa - Kiểm tra chất lượng - Thử nghiệm - Kiểm tra và giám sát - Xác nhận và Khảo sát Khảo sát & Thiệt hại (đối với hàng hoá - Sản phẩm, Thực phẩm, Hàng hóa, Hàng hóa) 3. Giám định sản xuất - Kiểm tra giám định chất lượng của các nhà cung cấp - Kiểm tra cơ điện & cơ khí - NDT 4. Các công việc lặn và Làm sạch và vệ sinh vỏ tàu ngầm dưới nước và đánh bóng. HOẠT ĐỘNG: Ø Giám định Kiểm tra, khảo sát, thanh tra, khảo sát, chuyên gia, dịch vụ tư vấn Ø Cung cấp Master, Port Capt. Điều tra viên, Điều chỉnh, Dịch vụ Kiểm toán viên Ø Điều tra Giám định tàu biển, Giám sát, Giám sát viên Điều tra về điều kiện tàu, PPI, điều tra On-hire (off), khảo sát Bunker, khảo sát dự thảo Ø Làm sạch thân tàu (cạo hà) và lặn dưới biển dưới nước / Các công trình lặn Ø Thu hồi & Chấp thuận Ø Giám định Tranh chấp giữa người thuê tàu và chủ tàu Ø Dịch vụ Giám định điều chỉnh và điều tra tổn thất Ø Giám định Kiểm tra hàng hóa / Kiểm tra hàng hóa Ø Giám định Khảo sát phá vỡ và hàng loạt sản phẩm / Kiểm tra IMDG và Chấp thuận Chứng nhận Ø Giám định Kiểm soát thiệt hại và các chuyên gia gian lận bảo hiểm Ø Giám định P & I và Tranh chấp Bảo hiểm và Khiếu nại Kiểm soát thất bại Ø Giám định Hàng hải và Phục hồi Hàng hóa và Giải quyết Tranh chấp Ø Giám định Khảo sát, điều tra về các vụ kiện bảo hiểm tài sản và thiệt hại Ø Dịch vụ Giám định kiểm soát chất lượng hàng hoá Ø Dịch vụ lấy mẫu và thử nghiệm phòng thí nghiệm Ø Dịch vụ Kiểm soát Giám định và Kiểm định Kỹ thuật Ø Dịch vụ Kiểm tra & Xác minh Bên thứ ba Ø Giám định Công nghiệp giải quyết nhanh, khẩn cấp Ø Quản lý và quản lý dự án tại cảng biển Ø Tư vấn Kỹ thuật Ø Dịch vụ Thẩm định giá trị Ø Dịch vụ Giám định , chứng kiến ​​và chứng nhận Ø Giám định Bảo đảm chất lượng Ø Giám định Kiểm tra người bán - Kiểm tra cơ cấu thép hàn - Dịch vụ Nhân viên Chuyên môn Ø Các dịch vụ Giám định kiểm tra và giám sát nông nghiệp và thực phẩm và thanh tra và kiểm soát hàng tiêu dùng Ø Dịch vụ Giám định kiểm tra và chứng nhận hàng hoá xuất nhập khẩu Ø Giám định Điều tra trước khi vận chuyển, kiểm đếm vận chuyển, kiểm tra giám định hàng hoá Ø Dịch vụ Giám định chứng nhận chất lượng & số lượng Phạm vi Giám định kiểm tra - Khảo sát - Giải toả mô tả chi tiết bao gồm (nhưng không giới hạn):
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục