Khác tại Đắk Lắk

Other
Khác

Cho dù bạn lĩnh vực kinh doanh bạn đang điều hành là chuyên ngành chính của công ty hay chỉ là một nhánh nhỏ trong các ngành kinh doanh trong công ty, nó cần được phát triển và xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc. Các lĩnh vực khác ở đây bao gồm các ngành giáo dục, nông nghiệp, hóa chất, lâm nghiệp, kĩ thuật đóng tàu, và dịch vụ. Nếu bạn có những vấn đề chưa giải quyết được về những lĩnh vực kể trên, đây là thời điểm thích hợp để nhìn qua và chọn ra đối tác thích hợp nhất trong danh sách.

Kết quả tìm kiếm Sắp xếp

Công ty TNHH Viết Hiền
Tinh Hoa Farm nghiên cứu các phương pháp sản xuất sinh học công nghệ cao đóng góp vào việc bảo tồn và phục hồi môi trường tự nhiên, góp phần xây dựng một xã hội, trong đó các loại thực phẩm an toàn và an toàn được phổ biến rộng rãi thông qua việc phát triển hợp tác chuyển giao cho nhà nông đầu tư canh tác hiệu quả. Mục đích kinh doanh • Đào... >> CHI TIẾT

Hạng Mục