May mặc tại Vĩnh Phúc

Textile
May mặc

Nhu cầu may mặc của hộ gia đình và công nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Hãy tìm cho mình đối tác có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Kết quả tìm kiếm Sắp xếp

Midori Apparel Vietnam
Midori Anzen là một trong những công ty hằng đầu tại Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến chăm sóc, bảo vệ và cải thiện sức khỏe người dân. Nhà máy và văn phòng kinh doanh của Midori Anzen đã có mặt trên toàn quốc. Theo đuổi châm ngôn hoạt động của công ty mẹ, “nỗ lực cho sự an toàn ngày hôm nay và ngày mai”, công ty Midori Apparel... >> CHI TIẾT

Hạng Mục