May mặc tại Lâm Đồng

Textile
May mặc

Nhu cầu may mặc của hộ gia đình và công nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Hãy tìm cho mình đối tác có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Kết quả tìm kiếm Sắp xếp

Công ty TNHH dệt lụa tơ tằm Kimono Japan

Là một doanh nghiệp có 100% vốn Nhật Bản, công ty dệt lụa tơ tằm Kimono Japan đã đặt cơ sở sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động chính của công ty ba gồm sản xuất, gia công Kimono, trang phục truyền thống Nhật Bản. Ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại Nhật Bản, cùng với đội ngũ nhân viên lành nghề, công ty dệt lụa tơ tằm Kimono Nhật Bản có... >> CHI TIẾT

Hạng Mục