May mặc tại Hải Phòng

Textile
May mặc

Nhu cầu may mặc của hộ gia đình và công nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Hãy tìm cho mình đối tác có thể đáp ứng nhu cầu đó.

Kết quả tìm kiếm Sắp xếp

Yoneda Vietnam

Yoneda Vietnam

39 6319
Công ty Yoneda Việt Nam là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động theo giấy phép cấp bởi Ban quản lí các khu chế xuất và khu công nghiệp. Đặt cơ sở sản xuất ở Hải Phòng, kể từ khi thành lập năm 2005, Yoneda Việt Nam chuyên về sản xuất vớ dệt kim. Dây chuyền sản xuất hiện đại và các đội ngũ nhân viên tay nghề khéo léo... >> CHI TIẾT

Hạng Mục